เกล็ดความรู้

เกล็ดความรู้

ฟิลเลอร์ปลอม คืออะไร

 สารที่ใช้ในการมาเลียนแบบฟิลเลอร์นั้นมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ซิลิโคนเหลว